11

Sunday, April

Tematyczny serwis internetowy!

Twórca skutecznych działań biznesowych
 /  / Twórca skutecznych działań biznesowych

Twórca skutecznych działań biznesowych

Roman Ziemian to pomysłodawca platformy społecznościowej, jaka łączy ludzi działających w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian biznesmen od wielu lat jest zaangażowany w działalność społeczną, na rzecz kultury oraz edukacyjną w wielu krajach. Na przykład, zakup cennych skrzypiec Stradivariusa motywował uwielbieniem do muzyki. Zależało mu również na tym, aby rodzimi muzycy mieli szansę do progresu, w trakcie korzystania z tych wyjątkowych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który twierdzi, że aktualnie już nie będzie mowy o tym, by rodzimi artyści byli marginalizowani na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim zachowaniem dowiódł, że chętnie wspiera przedsięwzięcia kulturalne oraz sportowe. Kosztowne skrzypce Stradivariusa są dowodem tego, że biznesmen zabiega o polską kulturę.

About the author:

Related posts